Granicę od strony lądu portu morskiego w Darłowie ustala się, jak następuje: poczynając od punktu granicznego nr 1, położonego na lewym brzegu rzeki Wieprzy przy Kapitanacie Portu przy ul. Zachodniej, granica portu biegnie 5,50 m w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 2. Od punktu granicznego nr 2 granica skręca na północny zachód pod kątem 244° i biegnie 137,88 m linią prostą do punktu granicznego nr 3 położonego przy ul. Zachodniej, dalej skręca na południowy zachód pod kątem 270° i biegnie 44,82 m linią prostą poprzez punkt graniczny nr 4 do punktu granicznego nr 5, następnie skręca w kierunku zachodnim pod kątem 128° i biegnie 33,14 m do punktu granicznego nr 6. Od punktu granicznego nr 6 granica skręca na południowy zachód pod kątem 242° i biegnie linią łamaną 218,63 m poprzez punkty graniczne nr 7 i nr 8 do punktu granicznego nr 9. Następnie granica skręca na południowy zachód pod kątem 146° i biegnie linią łamaną 68,48 m poprzez punkty graniczne nr 10 i nr 11 do punktu granicznego nr 11a, położonego po zewnętrznej zachodniej stronie nasady falochronu zachodniego. Od punktu nr 11a granica skręca na północny zachód pod kątem 82° i biegnie po zewnętrznej krawędzi falochronu zachodniego 491,70 m do punktu granicznego nr 11b, położonego na zewnętrznej stronie głowicy falochronu zachodniego; następnie granica skręca na północny wschód pod kątem 167° i przecinając wejście do portu (tor wodny) biegnie 49,00 m do punktu granicznego nr 11c, położonego na zewnętrznej stronie głowicy falochronu wschodniego (….)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Darłowie.