POMNIK RYBAKA

POMNIK RYBAKA W DARŁOWIE

Znajduje się na darłowskim rynku od 1919 roku. Wykonana została przez sławieńskiego rzeźbiarza Wilhelma Grossa jako pomnik ku czci ludzi morza. Fundatorem fontanny był najbogatszy darłowski armator – z rodziny Hemptenmacherów, którego dom usytuowany jest na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich z ul. Rynkową. Na fontannie na uwagę zasługują cztery spiżowe tablice obrazujące sceny z życia dawnych mieszkańców Darłowa.
Tablica od strony ratusza przedstawia rycerza wskazującego teren, na którym powstało miasto. Obok niego jest skryba i robotnicy kopiący fosę, mającą okrążać warowny gród. Od strony północnej artysta przedstawił dokerów pracujących przy załadunku żaglowca. Na wschodniej tablicy widnieje unosząca się na falach hanzeatycka koga. Na ostatniej płaskorzeźbie, skierowanej na stronę południową, pokazany jest pasterz pilnujący stada owiec i kobieta pasąca gęsi.
Gęsie mięso, a szczególnie wątróbki były najlepszym produktem eksportowym dawnego Darłowa.

POMNIK “NIE WRÓCILI Z MORZA”

Pomnik poświęcony tym, którzy „Nie wrócili z morza”

Z inicjatywy darłowskiego środowiska rybackiego w 1990 roku ufundowano pomnik poświęcony tym, którzy nie wrócili z morza. Został on wzniesiony w Darłówku na nabrzeżu, po wschodniej stronie kanału portowego, nieopodal mostu rozsuwanego.

Prosta forma pomnika ogranicza się do tablicy upamiętniającej i dosyć dużego, nieregularnego w kształcie, granitowego głazu, na którym ustawiona jest stojąca figura Madonny z siecią rybacką w dłoniach, wykonanej z betonu. Na tablicy umieszczono napis: NIE WRÓCILI Z MORZA i wykaz imienny oraz daty zaginięć darłowskich rybaków.

Tekst: „Historia i kultura ziemi sławieńskiej”, Tom XI, Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka, Darłowo – Sławno 2013